LOP DD11LT1 - DK1,2
Trang chủ
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH
VIDEO
LIÊN HỆ

THAY MẶT BCS VÀ ACE LỚP DD11LT1-DK1,2
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC ACE SINH TRONG THÁNG 5
Trần Văn Quyết 11/ 5/ 1979 (0919.687.662)
Lâm Thị Mai Hương 12/ 5/ 1985 (0916.111.285)
Trần Thị Thơm 16/ 5/ 1986 (0987.239.952)
Hoàng Công Tường 17/ 5/ 1990 (0985.064.112)
Nguyễn Thị  Kim   Hoà 23/ 5/ 1987 (0982.115.144)
Lê Thu Hoài 24/ 5/ 1987 (0121.22.40.587)
Nguyễn Thị Tuyết Hồng 28/ 5/ 1987 (0907.987.119)
Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Bản quyền website thuộc về lớp DD11LT1-DK1,2
Webmaster : minhthuan8554Lượt truy cập: 713615
Powered by EasyVN - A free personal website provider