LOP DD11LT1 - DK1,2
Trang chủ
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH
VIDEO
LIÊN HỆ

THAY MẶT BCS VÀ ACE LỚP DD11LT1-DK1,2
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC ACE SINH TRONG THÁNG 6
Châu Thị Thuỳ Dung 1/ 6/ 1984 (0984.951.695)
Phạm Thị Kim Tiến 1/ 6/ 1988 (01648.649.282)
Hồ Thị Kim Chi 3/ 6/ 1983 (0905.456.961)
Bùi Thị Ngọc Thảo 5/ 6/ 1981 (0995.608.258)
Phạm Thị Quỳnh Nga 8/ 6/ 1982 (0909.312.453)
Nguyễn Thị Thu Hiền 10/ 6/ 1989 (0984.060.173)
Nguyễn Bộ Lĩnh 12/ 6/ 1988 (0978.182.549)
Trần Hoàng Duy 15/ 6/ 1981 (0903.106.859)
Nguyễn Thị Thủy 16/ 6/ 1983 (0982.930.982)
Phạm Thị Thanh Loan 20/ 6/ 1968 (0909.091.691)
...................................................
Nguyễn Thị Kim Quyên 24/ 6/ 1990 (0937.385.447)
Nguyễn Thị Thương 24/ 6/ 1983 (0908.103.300)
Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Bản quyền website thuộc về lớp DD11LT1-DK1,2
Webmaster : minhthuan8554Lượt truy cập: 714411
Powered by EasyVN - A free personal website provider