LOP DD11LT1 - DK1,2
Trang chủ
THÔNG BÁO
LỊCH HỌC - LỊCH THI VÀ THI LẠI
TÀI LIỆU
HÌNH CỦA LỚP
Diễn đàn

THAY MẶT BCS LỚP DD11LT1-DK1,2
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC ACE SINH TRONG THÁNG 2.

Dương Thị Mỹ Thơ 1 2 1990
Nguyễn Văn Chung 2 2 1982
Lê Thi Thúy Nguyệt 2 2 1989
Nguyễn Thị Bích Thủy 2 2 1988
Phạm Thị Cúc 10 2 1987
Hoàng Văn Thuân 10 2 1987
Sỳ Tặc Mỹ Liên 11 2 1990
Phạm Hồng Phẩm 15 2 1987
Nguyễn Thị Thu Thúy 17 2 1989
Bùi Thị Huyền Trân 17 2 1987
Lý Kim Thanh 25 2 1986
Phạm Thị Trúc Linh 28 2 1985
Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Bản quyền website thuộc về lớp DD11LT1-DK1,2
Email: minhthuan8554@gmail.com               ĐT:0973.667.363
Webmaster : minhthuan8554Lượt truy cập: 363069
Powered by EasyVN - A free personal website provider